لیست پزشکان فوق تخصص تهران

لیست پزشکان فوق تخصص خون وسرطان

 

ابطحی، دکتر یاسمن : انکولوژی
پزشکمتخصص: خونو سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: ابطحی    آدرس: خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - ساختمانتهرانکلینیک - پ. 188    کد پستی: 15867    منطقه: 6    
تلفن: 8718113~6      

ارزانیان، دکتر محمدتقی : انکولوژی
پزشکمتخصص: خونو سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: محمد ارزانیان    آدرس: خ. قائم مقام فراهانی - بین خیابان شهیدمطهری وبهشتی - ساختمان پزشکان 183 - ط سوم    کد پستی: 15868    منطقه: 6    
تلفن: 8739495      

اصفهانی، دکتر فاطمه : انکولوژی
پزشکمتخصص: خونو سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: فاطمه اصفهانی    آدرس: خ. آفریقا - ساختمان صبا - پ. 149 - ط. چهارم - واحد 44    منطقه: 3    
تلفن: 2056843      

توسلی، دکتر : انکولوژی
پزشکمتخصص: خونو سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: خانم دکتر توسلی    آدرس: بولوار خلیج - بیمارستان فیاض بخش    کد پستی: 13796    منطقه: 18    
تلفن: 6250645~9      

خدابنده، دکتر علی : انکولوژی
پزشکمتخصص: خونو سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: دکتر علی خدابنده    آدرس: امیرآباد شمالی - بالاتر از پمپ بنزین - پ. 418    منطقه: 6    
تلفن: 8007448      

رضوی، دکتر سیدمحسن : انکولوژی
پزشکمتخصص: خونو سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: رضوی    آدرس: بولوار خلیج - بیمارستان فیاض بخش    کد پستی: 13796    منطقه: 18    
تلفن: 6250645~9      

سعادت، دکتر علی رضا : انکولوژی
پزشکمتخصص: خونو سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: علیرضا سعادت    آدرس: بولوار کشاورز - بین خیابان کارگر و جمالزاده - پ. 143 - مجتمع پزشکی کوثر    منطقه: 6    
تلفن: 6921488, 09123138574      

سعادت، دکتر علی رضا : انکولوژی
پزشکمتخصص: خونو سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: سعادت    آدرس: م. ونک - خ. ملاصدرا - نبش خیابان شیخ بهایی - بیمارستانبقیه اله    منطقه: 3    
تلفن: 8050441~4      

سلیمی، دکتر مهرداد : انکولوژی
پزشکمتخصص: خونو سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: عباسی    آدرس: خ. ولی عصر - بالاتر از سه راه بهشتی - پ. 1/1049    کدپستی: 15116    منطقه: 6    
تلفن: 8723734~5      

شاهنده، دکتر پروین : انکولوژی
پزشکمتخصص: خونو سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: شاهنده    آدرس: خ. جمهوری - خ. باستان جنوبی - پایین تر از خیابانجمهوری - پ. 237    کد پستی: 13186    منطقه: 11    
تلفن: 6924512    

 صدیقی، دکتر : انکولوژی
پزشک متخصص: خون و سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: صدیقی    آدرس: خ. شریعتی - خ. خاقانی - نبش خیابان عطاری مقدم - بیمارستان جواهری    کد پستی: 19169    منطقه: 3    
تلفن: 2600002      

عطاریان، دکتر حمید : انکولوژی
پزشک متخصص: خون و سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: عطاریان    آدرس: م. ونک - خ. ولی عصر - خ. یاسمی - بیمارستان خاتمالانبیاء    منطقه: 3    
تلفن: 8797751~9      

وکیلی، دکتر مسعود : انکولوژی
پزشک متخصص: خون و سرطان (انکولوژی) - فوق تخصص
نام مسئول: مسعود وکیلی    آدرس: خ. احمدقصیر - نبش خیابان شانزدهم - پ. 61 - واحد 10    منطقه: 6    
تلفن: 8734239    

 

لیست پزشکان فوق تخصصغدد داخلی

  

ایران زاد، دکتر ایرج : غدد کودکان
پزشک کودکان: فوق تخصص غدد کودکان
نام مسئول: ایرج ایران زاد    آدرس: خ. آزادی - بالای داروخانه شبانه روزی آزادی - نبش کوچه آذرشهر - پ. 428    منطقه: 10    
تلفن: 6875611      

رزاقی آذر، دکتر مریم : غدد کودکان
پزشک کودکان: فوق تخصص غدد کودکان
نام مسئول: مریم رزاقی آذر    آدرس: خ. طالقانی غربی - خ. سرپرست جنوبی - پ. 37    کدپستی: 14168    منطقه: 6    
تلفن: 6403383      

آقایی میبدی، دکتر : متخصص داخلی
پزشک متخصص: غدد داخلی و متابولیسم - داخلی
نام مسئول: آقایی میبدی    آدرس: خ. ستارخان - نرسیده به تهران ویلا - خ. باغبان - ساختمان 45    منطقه: 2    
تلفن: 6513577      

استقامتی، دکتر علی رضا : متخصص داخلی
پزشک متخصص: غدد داخلی و متابولیسم - داخلی
نام مسئول: دکتر علیرضا استقامتی    آدرس: انتهای بولوار کشاورز - خ. محمد قریب - بیمارستان امام خمینی    کد پستی: 14198    منطقه: 6    
تلفن: 6931115~9      

اسدیان، دکتر حسین : متخصص داخلی
پزشک متخصص: غدد داخلی و متابولیسم - داخلی
نام مسئول: اسدیان    آدرس: بزرگراه شهیدچمران - ولنجک - خ. تابناک - بیمارستان آیتاله طالقانی    منطقه: 1    
تلفن: 2403561~9      

اسدیان، دکتر حسین : متخصص داخلی
پزشک متخصص: غدد داخلی و متابولیسم - داخلی
آدرس: خ. زرتشت - شمال بولوار - بیمارستان مهر    منطقه: 6    
تلفن: 8960080~9      

اسدیان، دکتر حسین : متخصص داخلی
پزشک متخصص: غدد داخلی و متابولیسم - داخلی
نام مسئول: غفوری    آدرس: م. آرژانتین - خ. الوند - پ. 1 - ساختمان مرکزی پزشکان    کدپستی: 15149    منطقه: 6    
تلفن: 8792691      

اسدیان، دکتر حسین : متخصص داخلی
پزشک متخصص: غدد داخلی و متابولیسم - داخلی
نام مسئول: دکتر اسدیان    آدرس: م. ونک - خ. ولی عصر - خ. یاسمی - بیمارستان خاتمالانبیاء    منطقه: 3    
تلفن: 8797751~9      

اصفهانیان، دکتر فاطمه : متخصص داخلی

/ 0 نظر / 997 بازدید